(bokstävarna liggen under samma tangent)   العربية     

D S s' s z r d' d H' H j t' t b a

- y w h n m l k q f g' g Z T0 1 2 3 4 5 6 7 8 9